Algemene voorwaarden


 1. Algemeen

Danny Bras coaching & training is gevestigd in Oudewater en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KVK nummer 62590146.

 1. Aanmelding & intake 
 • U kunt uw kind en/of uzelf aanmelden door het maken van een afspraak via de telefoon, e-mail of het invullen van het contactformulier.
 • Verwijzing door uw huisarts, Centrum Jeugd en Gezin of school is NIET nodig.
 • U krijgt na aanmelding een intakeformulier welke u digitaal kunt invullen en per mail retourneren. 
 1. Verhindering

Indien de afspraak voor individuele coaching niet of niet tijdig (uiterlijk 24 uur van tevoren) is afgezegd, zal het totale bedrag in rekening worden gebracht.

Voor trainingen en workshops geldt dat u tot 4 weken van tevoren kosteloos kunt annuleren. Bij annulering tussen 4 en 2 weken van tevoren betaalt u 50% van de kosten. Bij annulering binnen 2 weken betaalt u de volledige kosten. In overleg is het mogelijk om iemand anders deel te laten nemen.

 1. Begeleiding kinderen t/m 16 jaar

Danny Bras coaching & training is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders/verzorgers akkoord moeten gaan met de begeleiding. Er wordt dan ook van beide ouders een handtekening gevraagd.

 1. Vertrouwelijkheid

De coachingsgesprekken zijn vertrouwelijk. Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van u en/of uw kind in gevaar brengen, dan zal ik dit moeten melden bij derden (familie, school, Veilig Thuis), na dit uiteraard eerst met u te bespreken. Dit is conform de wettelijke meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling.

 1. Afspraken omtrent werkwijze

Omdat het de bedoeling is dat de verbetering, welke door de coaching ontstaat, thuis door blijft gaan, is het de bedoeling dat één of beide ouders aanwezig zijn tijdens coaching van kinderen (dit geldt niet voor de training ‘Ik leer leren’). Samen ontdekken we wat voor uw situatie het beste werkt en waarmee u uw kind thuis verder kunt helpen.

Per keer bekijken we wat en óf er vervolgstappen nodig zijn en of een nieuwe afspraak wenselijk is. De praktijk wijst namelijk uit dat er na 2 tot 4 afspraken al veel veranderd kan zijn in de situatie.

U mag van mij een verplichting tot inspanning verwachten. Dit betekent dat ik alle kennis, ervaring, vakkundigheid en professionaliteit zal inzetten. U bent zelf verantwoordelijk voor het behaalde resultaat ter verbetering. Keuzes en beslissingen die u neemt voor uzelf en uw kind zijn altijd uw eigen verantwoordelijkheid.

Van de sessies wordt geen verslag gemaakt. Uiteraard staat het u vrij tijdens de sessie zelf aantekeningen te maken of na afloop een foto te maken van hetgeen opgeschreven is.

 1. Tarieven & betalingsvoorwaarden 
 • Intakegesprek (± 1 uur):  €65,-  incl. BTW
 • Individuele coachingsessie (1 uur): €65,-  incl. BTW
 • Ik leer leren (5 bijeenkomsten van 1,5 uur):  €182,50 incl. BTW en incl. werkboek à 32,50

U krijgt na afloop van de sessie een factuur, welke binnen 7 dagen per bank overgemaakt dient te worden.