Passend

Op maat gemaakt

Resultaat

Oplossingsgericht

Praktisch

Direct toepassen

Als trainer/ coach help ik professionals, ouders en kinderen weer op weg, door aan te sluiten bij hun vragen, bij dát waar zij tegenaan lopen bij de ontwikkeling van de kinderen of in de opvoeding. Niet door mijn oplossingen te geven, wel door uitleg te geven over hoe het werkt bij de ontwikkeling van kinderen en samen te zoeken wat helpend kan zijn op dit moment, in deze situatie.

Vanaf het moment dat een kind geboren wordt heeft het steeds nieuwe dingen te leren. Bij baby’s zijn we ons daar heel bewust van, moedigen we ze aan en krijgen ze applaus wanneer het eerste hapje genomen en het eerste stapje gezet wordt. Naarmate kinderen ouder worden, raakt dit besef steeds meer naar de achtergrond. We gaan ervan uit dat kinderen vanzelf de volgende stap nemen en kunnen soms van slag raken wanneer kinderen het niet gewoon doen ‘zoals het hoort’.

Soms loopt het nu eenmaal anders. Als coach richt ik me niet op de oorzaak, maar wel op de oplossing van een probleem.

Bewustwording is hierbij de eerste stap. Wanneer je je bijvoorbeeld als leerkracht of ouder realiseert dat bepaald gedrag hoort bij een specifieke ontwikkelingsfase, kan dit al wat zorgen wegnemen. Of wanneer je ontdekt dat kinderen in een nieuwe fase, wellicht ook een andere benadering nodig hebben of dat het juist is dat het kind zelf nog iets te leren heeft.

Kunnen kijken naar de zaken die juist wel goed gaan is een volgende stap. Welke kwaliteiten heb jij als professional, als ouder of als kind? Waar zet je deze in? En hoe kunnen deze kwaliteiten je op dit moment verder helpen?

Vervolgens is het zaak het probleem te vertalen naar een nog te leren vaardigheid voor de volwassene of het kind. Een kind dat boos wordt en tegen deuren trapt, moet nog leren om op de juiste manier zijn boosheid te uiten. De volwassene die maar wil praten met een kind dat nog boos, moet nog leren dit op een ander moment te doen.

Als trainer/ coach kan ik je begeleiden bij dit proces. Dit doe ik op verschillende manieren en voor verschillende doelgroepen;

  • Voor professionals die werken met kinderen in het onderwijs of de kinderopvang bied ik de training SOS kinderen en emoties aan. Een tweedaagse training met een mix van theorie en praktijk, met veel verschillende werkvormen die je in de praktijk zelf ook kunt gebruiken en waarbij veel reflectie wordt gevraagd op je eigen denken en handelen.
  • Wil je als ouder meer te weten komen over kinderen en emoties, volg dan een introductieworkshop of geef je op voor de 3-delige workshop SOS kinderen en emoties waarin alle emoties, maar met name boosheid, angst en verdriet aan bod komen.
  • Voor individuele vragen met betrekking tot opvoeden of ontwikkeling kan ik aan huis langskomen en brengen ik samen met jullie in kaart wat jullie als ouders nodig hebben en wat jullie kind nodig heeft.